Organisasjonsinformasjon

Epost: bergkameratene@gmail.com

Konto nummer: 2291 13 02547

Organisasjons nummer: 971309245

Stiftet: 29. mai 1929.

Innkalling Årsmøte IL Bergkameratene 2015


Sted: Jeppes Pizza
Dato: Tirsdag 8. april
Klokkeslett: 18.00

Dagsorden:

Åpning v/ leder
Valg av dirigent og referent samt 2 personer til å underskrive protokollen
Utdeling av hedersbevisninger
Årsmelding og regnskap
Innkommene forslag
Kontingent
Organisasjon
Budsjett 2014
Valg


Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er: 25.mars

Forslag sendes til: bergkameratene@gmail.com

Etter ordinært årsmøte: Bevertning