Innkalling Årsmøte IL Bergkameratene 2014


Sted: Vandrehjemmet
Dato: Tirsdag 8. april
Klokkeslett: 18.00

Dagsorden:

Åpning v/ leder
Valg av dirigent og referent samt 2 personer til å underskrive protokollen
Utdeling av hedersbevisninger
Årsmelding og regnskap
Innkommene forslag
Kontingent
Organisasjon
Budsjett 2014
Valg


Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er: 25.mars

Forslag sendes til: bergkameratene@gmail.com

Etter ordinært årsmøte: Bevertning