Innkalling Årsmøte IL Bergkameratene 2013


Sted: Kongsberg Vandrehjem
Dato: Tirsdag 9. april
Klokkeslett: 18.00

Dagsorden:

Åpning v/ leder
Valg av dirigent og referent samt 2 personer til å underskrive protokollen
Utdeling av hedersbevisninger
Årsmelding og regnskap
Innkommene forslag
Kontingent
Organisasjon
Budsjett 2013
Valg


Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er: 12.mars

Forslag sendes til: bergkameratene@gmail.com

Etter ordinært årsmøte: Bevertning